Pokolenie Y (ang. Generation Y)

Pokolenie Y to termin stosowany w kulturze popularnej na określenie osób urodzonych na Zachodzie mniej więcej od końca lat. 70 do przełomu XX i XXI wieku. Za jedno z najważniejszych wydarzeń determinujących losy Pokolenia Y uznaje się schyłek zimnej wojny, globalizację, rozwój Internetu i technologii komputerowych, początek nowego tysiąclecia oraz – last but not least – 11 września 2001. Wg niektórych źródeł termin „Pokolenie Y” pojawił się po raz pierwszy w artykule z 1993 roku, zamieszczonym w amerykańskim magazynie Advertising Age, dotyczącym stylów życia ówczesnych nastolatków amerykańskich. Jest jednak wielce prawdopodobne, że termin ten mógł pojawić się znacznie wcześniej, nawiązuje on zresztą w dość oczywisty sposób do terminu „Pokolenie X”, przyswojonego w kulturze popularnej już w latach 60. XX wieku.

Z czasem termin „Pokolenie Y” został spopularyzowany zarówno na Zachodzie jak i w innych krajach, w tym również w Polsce. Naśladownictwo to nie zawsze jest sensowne, biorąc pod uwagę ogromne różnice w realiach społecznych i ekonomicznych w jakich dorastały oraz żyją osoby z tych samych roczników, ale urodzone w innych krajach. Inne często spotykane określenia dotyczące Pokolenia Y, to Pokolenie Millennium (ang. Millennial Generation), Net Generation oraz Echo Boomers, a to z uwagi na to, że znaczna część osób z omawianego pokolenia to dzieci tych, którzy urodzili się w czasie wielkiego wyżu demograficznego po II wojnie światowej (ang. Baby Boomers).