Pokolenie Z (ang. Generation Z)

Pokolenie Z to termin stosowany w kulturze popularnej na określenie osób urodzonych na Zachodzie od przełomu XX i XXI wieku do chwili obecnej. Jak łatwo się zorientować, termin ten jest nawiązaniem do Pokolenia X (osób urodzonych od połowy lat 60. do końca lat 70. XX wieku) oraz Pokolenia Y (urodzonych od końca lat 70. do schyłku XX wieku). Na razie niewiele jeszcze można powiedzieć o tym pokoleniu. Dopiero Z…obaczymy.