Pretest (ang. pretesting)

Pretest to pomiar zrealizowany zanim osoba uczestnicząca w eksperymencie zostanie poddana określonemu bodźcowi eksperymentalnemu; celem pretestu jest ocena postawy, opinii i poglądów przyszłych uczestników badania. Umożliwia to ustalenie, po przeprowadzeniu eksperymentu i posttestu, czy i w jakim stopniu zmieniła się pierwotna postawa uczestnika badania pod wpływem bodźców eksperymentalnych.