Próba obciążona (ang. biased sample)

Próba obciążona cechuje się tym, że nie jest reprezentatywna dla populacji badanej, z której została pobrana. Obciążenie próby może powodować, że wyniki badania będą obarczone dużym błędem i w rezultacie okażą się niewiarygodne.