Próba podstawowa (ang. basic sample)

Próba podstawowa zawiera liczbę jednostek, która powinna zapewnić realizację założonej liczby wywiadów. Jeżeli będzie ona wynosić N = 900 osób, to próba podstawowa powinna zawierać nieco większą liczbę wylosowanych osób, aby uwzględniać przypadki odmów uczestnictwa w badaniu, nieobecności respondentów w domu itp. W starych dobrych czasach próba podstawowa zwykle wystarczyła do realizacji badania. Obecnie nie jest to takie proste chociażby z powodu dużych ruchów migracyjnych ludności, wyjazdów za granicę itp. Do zapewnienia realizacji badania bardzo często potrzebna jest zatem odpowiedni duża próba rezerwowa.