Reprezentatywność (ang. representativeness)

Reprezentatywność to właściwość próby badanej wybranej w taki sposób, że częstość i rozkład cech jednostek wchodzących w jej skład są odwzorowaniem całej populacji badanej. Reprezentatywność próby umożliwia uogólnienie wyników przeprowadzonego badania na całą populację oraz wyliczenie błędu statystycznego (błędu losowego, błędu z próby), jakim te wyniki mogą być obciążone.