Próba rotacyjna (ang. rotation sample)

Próba rotacyjna stosowana jest w trakcie badań ciągłych, w której wylosowane jednostki, po przeprowadzeniu pierwszego lub kolejnego etapu badania, wymieniane są na następne jednostki, nie uczestniczące jeszcze do tej pory w realizowanym badaniu.