Próba samoważąca (ang. self-weighting sample)

Próba samoważąca to próba losowa dobrana w ten sposób, że dla każdego elementu znajdującego się w operacie losowania istnieje takie samo prawdopodobieństwo wylosowania. Ponieważ każdy element znajdujący się w próbie samoważącej ma identyczną wagę = 1, to próba taka, przynajmniej teoretycznie, nie wymaga również procedury ważenia.