Proporcjonalna redukcja błędu (ang. PRE, proportional reduction of error)

Proporcjonalna redukcja błędów to metoda przewidywania wartości jakiejś zmiennej na podstawie innej zmiennej, której wartość jest nam już znana. Znając wartość zmiennej niezależnej takiej jak wykształcenie, poparcie dla partii politycznej albo wiek można przewidywać wartość zmiennych zależnych takich jak zarobki, stosunek do lustracji albo uczestnictwo w praktykach religijnych.