Przedział międzykwartylowy (ang. interquartile range)

Przedział międzykwartylowy to zakres obejmujący 50% wszystkich zmierzonych wartości zmiennej, a znajdujących się pomiędzy dolnym i górnym kwartylem (czyli inaczej: wartości zmiennej znajdujące się pomiędzy 25 i 75 percentylem).