Przedział ufności (ang. confidence interval)

Przedział ufności to zakres liczbowy, w którym może zawierać się prawdziwa, nieznana wartość zmiennej. Przedział ufności jest wyznaczany z określonym prawdopodobieństwem trafności, nazywanym poziomem ufności.