Pytanie jednokrotnego wyboru (ang. one-choice question)

Pytanie jednokrotnego wyboru, zamieszczone w ankiecie lub kwestionariuszu wywiadu, umożliwia udzielenie przez respondenta wyłącznie jednej odpowiedzi.