Ranga (ang. rank)

Ranga to wartość liczbowa za pomocą której respondent na skali rankingowej określa, wg określonego kryterium, hierarchię ważności cech jakiegoś obiektu np. produktu, marki itp.