Rangowanie (ang. rank order scaling)

Rangowanie to typ skali pomiarowej, za pomocą której respondent szereguje cechy produktu, usługi lub innego obiektu, poczynając od cechy z jego punktu widzenia najważniejszej do najmniej istotnej (lub odwrotnie).