Regresja (ang. regression)

Regresja to metoda statystycznej analizy danych, której zasadniczym celem jest wyznaczenie kształtu zależności pomiędzy dwoma zmiennymi (zmienną niezależną i zmienną zależną) lub grupą kilku zmiennych (kilkoma zmiennymi niezależnymi i jedną zmienną zależną). Regresja umożliwia m.in. przewidywanie wartości zmiennej zależnej
na podstawie znanej wartości jednej lub kilku zmiennych niezależnych. Podstawowym warunkiem przeprowadzenia analizy regresji jest to, aby wartości zmiennych pozwalały się mierzyć na skali co najmniej interwałowej.