Rekrutacja (ang. recruiting)

Rekrutacja to ogół działań, których celem jest pozyskanie do planowanego badania osób spełniających określone kryteria (płeć, wiek, zawód, zainteresowania itp.). Osoby, które zostaną zaproszone do udziału w badaniu i wezmą w nim udział nazywamy respondentami.

Do najważniejszych czynności realizowanych w trakcie rekrutacji należy:

  1. wyznaczenie kryteriów, które muszą spełniać osoby pozyskiwane do badania
  2. dotarcie do nich i zaproszenie do udziału w badaniu
  3. uzyskanie ich zgody na udział w badaniu
  4. udzielenie informacji o terminie i miejscu przeprowadzenia badania.