Retranslacja (ang. back translation, retranslation)

Retranslacja to technika tłumaczenia kwestionariuszy wywiadów lub ankiet, stosowana  w badaniach międzynarodowych, gdzie jedno i to samo narzędzie badawcze musi zostać wykorzystane w wielu krajach i w różnych wersjach językowych. Kwestionariusz wywiadu tłumaczony jest z języka oryginału na inny język. Następnie przełożony kwestionariusz jest z powrotem tłumaczony (już przez innego tłumacza) na język oryginału. Celem retranslacji jest uzyskanie pewności, że wszystkie pytania i pojęcia pojawiające się w kwestionariuszu zostały właściwie i precyzyjnie przetłumaczone.