Rotacja pytań (ang. rotation procedure)

Rotacja pytań to procedura stosowana przez ankietera w trakcie wywiadu z respondentem, polegająca na zadawaniu wybranych pytań w odwrotnej kolejności, niż miało to miejsce w wywiadzie z poprzednim respondentem.

Rotacja stosowana jest w przypadku kwestionariuszy wywiadów zawierających pytania z rozbudowanymi kafeteriami, czyli dużą ilością odpowiedzi możliwych do udzielenia. Gdyby ankieter zadawał pytania i czytał listę możliwych odpowiedzi zawsze w tej samej kolejności, to pojawiłoby się ryzyko, że respondent (z powodu znużenia lub ograniczonych możliwości zapamiętywania) zacznie tendencyjnie wskazywać wyłącznie na pierwsze lub ostatnie z możliwych wariantów odpowiedzi. Rotacja ogranicza takie ryzyko. Oprócz rotowania pytań ankieter może dodatkowo wręczać respondentowi tzw. kartę odpowiedzi, co jeszcze w większym stopniu ułatwia przeprowadzenie wywiadu.