Schemat quasi-eksperymentalny (ang. quasi-experimental design)

Schemat quasi-eksperymentalny to rodzaj eksperymentu, w którym nie stosuje się procedur kontrolujących trafność wewnętrzną eksperymentu. Dwa podstawowe schematy quasi-eksperymentalne to:

  1. eksperyment z jedną grupą, w której przeprowadza się jedynie pomiar końcowy (posttest); brak pomiaru początkowego (pretestu) i grupy kontrolnej.
  2. eksperyment z jedną grupą, w której przeprowadza się zarówno pomiar początkowy (pretest) jak i pomiar końcowy (posttestu), ale brakuje grupy kontrolnej.