Share of wallet

Share of wallet to wskaźnik wykorzystywany do oszacowania wartości wydatków przeznaczonych przez konsumenta na zakup produktów jakiejś marki w stosunku do wszystkich produktów z tej samej kategorii, zakupionych w określonym czasie (miesiącu, roku itp.).

Przykład: jeżeli jakiś konsument wydaje rocznie mniej więcej 300 zł na zakup napojów gazowanych marki X, a łączna suma wszystkich jego wydatków na zakup napojów gazowanych wynosi 500 zł, to wskaźnik share of wallet dla marki X wynosi 60%. Wskaźnik ten jest jednym z najprostszych sposobów szacowania lojalności klientów względem poszczególnych marek oraz ich możliwości nabywczych. Nazywany jest również potocznie udziałem w portfelu klienta lub udziałem w koszyku klienta. Do oszacowania wiarygodnego wskaźnika share of wallet niezbędne jest oczywiście systematyczne prowadzenie badań na dużych reprezentatywnych próbach konsumentów.