Siatka Kisha (ang. Kish grid)

Siatka Kisha to procedura stosowana czasami przez ankieterów w trakcie sondaży realizowanych w wieloosobowych gospodarstwach domowych; celem tej procedury jest ustalenie respondenta, czyli osoby, z którą zostanie przeprowadzony wywiad.

Ankieter, w trakcie odwiedzin gospodarstwa domowego, dokonuje najpierw spisu wszystkich zamieszkujących je osób. Spis ten dokonywany jest wg określonego porządku; takim kryterium może być płeć, a następnie wiek osób zamieszkujących gospodarstwo. Spisem objęte są osoby powyżej określonego wieku (np. 18 roku życia), które kwalifikują się do uczestnictwa w badaniu. Ankieter, po sporządzeniu listy, numeruje kolejno wszystkie spisane osoby. Następnie odnajduje w specjalnej tabeli numer respondenta, z którym powinien przeprowadzić wywiad (np. 1, 2, 3, 4 itd.). Ankieter sprawdza, przy której z osób spisanych przed chwilą widnieje ten właśnie numer i przeprowadza z nią ostatecznie wywiad. Nazwa omawianej procedury pochodzi od nazwiska jej wynalazcy, amerykańskiego statystyka Leslie Kisha (ur. 1910 – zm. 2000).

Patrz: Leslie Kish, Survey Sampling, New York, 1965).