Share of voice

Share of voice to wskaźnik wykorzystywany do oszacowania udziału wartościowego lub ilościowego reklam jakiejś marki w porównaniu do reklam wszystkich marek z tej samej kategorii produktów lub usług, wyemitowanych w określonym czasie (miesiącu, kwartale, półroczu, roku itp.).

Wskaźnik share of voice stosowany jest głównie w badaniach reklamy i badaniach telemetrycznych; wyliczany jest zwykle na dwa sposoby:

  1. jako procentowy udział wydatków finansowych przeznaczonych na reklamę jakiejś marki w stosunku do łącznych wydatków przeznaczonych przez reklamodawców na reklamę wszystkich marek z tej samej kategorii produktów lub usług
  2. jako procentowy udział spotów reklamowych (mierzonych w liczbach emisji) dotyczących jakiejś marki w stosunku do wszystkich reklam marek z tej samej kategorii, wyemitowanych w określonym odstępie czasu.

Przykład: jeżeli w roku 2015 wydatki na reklamę piwa marki X wyniosły 2 miliony złotych, a łączne wydatki na reklamę piwa były równe 200 milionów złotych, to wskaźnik share of voice piwa marki X można szacować na 1%. Analogicznie jeżeli liczba reklam piwa marki X wyemitowanych w stacjach telewizyjnych w roku 2015 wyniosłaby 150, a liczba wszystkich reklam dotyczących piwa wyemitowanych w tym samym czasie była równa 5000, to wskaźnik share of voice piwa marki X można szacować na 3%. Opisany wskaźnik jest podstawową miarą aktywności i natężenia, z jaką producenci i usługodawcy reklamują poszczególne marki. Nie należy jednak mylić go z udziałem marki w rynku. Co więcej, nawet wysoki wskaźnik share of voice nie przesądza jeszcze, że marka jest lepiej rozpoznawalna i postrzegana przez konsumentów. I odwrotnie: niski wskaźnik share of voice (lub nawet zerowy, czyli oznaczający brak jakiejkolwiek aktywności reklamowej) mogą posiadać marki doskonale postrzegane przez odbiorców i zajmujące stabilną pozycję na rynku. Wskaźnik share of voice wykorzystywany jest również w badaniach reklamy internetowej, m.in. na określenie liczby odsłon banera reklamowego w stosunku do wszystkich jego wyświetleń na stronie, w określonym odstępie czasu.