Skala ilorazowa (ang. ratio scale)

Skala ilorazowa to jedna z głównych skal pomiarowych, obok skali nominalnej, porządkowej oraz interwałowej. Skala ilorazowa jest najdokładniejszą z podanych rodzajów skal. Umożliwia pomiar wartości zmiennej i dokonywanie na niej dowolnych obliczeń matematycznych, łącznie z dzieleniem i mnożeniem. Cechą charakterystyczną skali ilorazowej jest to, że posiada ona naturalny punkt zero, poniżej którego w naturze nie występują już żadne obserwacje. Do zmiennych, które można mierzyć za pomocą skali ilorazowej, należy m.in. wiek mierzony w latach, dochód liczony w jednostkach monetarnych, wzrost w centymetrach, czy też, przywołując podręcznikowy przykład, temperatura mierzona na skali Kelvina.