Skala nominalna (ang. nominal scale)

Skala nominalna to jedna z głównych skal pomiarowych, obok skali porządkowej, interwałowej oraz ilorazowej. Skala nominalna jest najmniej dokładna ze wszystkich omawianych rodzajów skal. Umożliwia jedynie klasyfikację zmiennych ze względu na posiadanie lub nieposiadanie jakiejś cechy jakościowej. Przykładem takiej zmiennej jest płeć, miejsce zamieszkania, narodowość, stan cywilny, wykonywany zawód itp. Przypisanie jakiejś liczby do wartości zmiennej ma charakter wyłącznie umowny. Zmienną płeć można opisać wartościami np. 1 = kobieta, 2 = mężczyzna, ale na wartościach tych nie można rzecz jasna dokonywać żadnych sensownych obliczeń matematycznych (z wyjątkiem zliczania częstości i odsetków).