Skala porządkowa (ang. ordinal scale)

Skala porządkowa to jedna z głównych skal pomiarowych, obok skali nominalnej, interwałowej oraz ilorazowej. Skala porządkowa jest bardziej dokładna od skali nominalnej, ale mniej dokładna od skali interwałowej i ilorazowej. Umożliwia określenie wartości zmiennej, a następnie uszeregowanie tych wartości, rosnąco lub malejąco, wg stopnia ich intensywności.

Typowym przykładem zmiennej mierzonej za pomocą skali porządkowej jest wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie i wyższe. Można stwierdzić, że wykształcenie wyższe to więcej niż średnie, ale nie sposób wykazać, jaka jest pomiędzy nimi różnica w sensie matematycznym, czyli o ile wykształcenie wyższe jest większe od średniego. Innym przykładem zmiennej mierzonej na skali porządkowej jest ocena szkolna. I analogicznie: celujący to więcej dostateczny, ale nie sposób sensownie wykazać, o ile celujący jest wyższy od dostatecznego.

Wartościom zmiennych mierzonych na skali porządkowej można przypisywać odpowiedniki liczbowe (analogicznie jak w przypadku skali nominalnej), ale zabieg ten ma wyłącznie charakter umowny. Liczba sensownych obliczeń matematycznych jest znacznie ograniczona. Można dla takich wartości wyliczać jedynie częstości, odsetki, dominantę oraz szeregować rosnąco lub malejąco.