Skala Stapela (ang. Stapel scale)

Skala Stapela wykorzystywana jest do oceny obiektów, postaw i zjawisk. Pozycje na skali Stapela mogą przyjmować wartości od –5 do 5 (nie ma neutralnego punktu zero, co oznacza, że omawiana skala jest skalą wymuszającą). Bieguny skali oznaczone są domyślnie przymiotnikami opisującymi skrajne cechy ocenianej postawy, obiektu lub zjawiska. Skala Stapela przypomina nieco skalę semantyczną (dyferencjał semantyczny) i może wyglądać następująco:

A. W jakim stopniu uważasz produkt X za innowacyjny?
W ogóle nieinnowacyjny -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 Zdecydowanie innowacyjny

Nazwa skali pochodzi od nazwiska jej wynalazcy, holenderskiego badacza Jana Stapela (ur. 1917 – zm. 2002).