Standaryzacja (ang. standardization)

Standaryzacja to proces ujednolicania, normalizacji i typizacji wszelkich narzędzi, technik i metod badawczych, tak, aby można je było wykorzystywać w różnych badaniach, niezależnie od miejsca i czasu jego realizacji oraz osób, które wezmą w nim udział.