Wywiad osobisty (ang. face-to-face interview)

Wywiad osobisty realizowany jest przez ankietera w trakcie bezpośredniego spotkania z respondentem. Podczas wywiadu osobistego ankieter odczytuje respondentowi pytania zawarte w kwestionariuszu wywiadu i zapisuje odpowiedzi, może również udzielać dodatkowych wyjaśnień dotyczących celu badania.

Wywiad telefoniczny (ang. telephone interview)

Wywiad telefoniczny jest prowadzony przez ankietera w trakcie rozmowy telefonicznej; trwa zwykle nie dłużej niż kilka minut. Pytania do respondentów odczytywane są przez ankieterów z ekranów komputerów, a odpowiedzi automatycznie rejestrowane, co umożliwia natychmiastowe opracowanie wyników.

Wywiad uliczny (ang. in-street interview)

Wywiad uliczny prowadzony jest przez ankietera z respondentem bezpośrednio na ulicy, trwa nie dłużej niż kilka minut. Celem wywiadu ulicznego jest zwykle uzyskanie opinii na temat bieżących wydarzeń społecznych, politycznych lub ekonomicznych.