Scenariusz wywiadu (ang. discussion guide)

Scenariusz wywiadu to zestaw pytań, które moderator przedstawia do omówienia uczestnikom wywiadów fokusowych lub innych wywiadów jakościowych. Scenariusz wywiadu ma formę niestandaryzowaną tzn. pytania w nim przedstawione nie muszą być zadawane respondentowi zawsze wg takiej samej kolejności, w jakiej zostały zamieszczone. W … Czytaj dalej

Screener

Screener to rodzaj prostego kwestionariusza wykorzystywanego w trakcie rekrutacji uczestników wywiadów fokusowych oraz innych wywiadów jakościowych. Screener składa się zwykle nie więcej niż z kilku pytań, które zadawane są w celu ustalenia, czy dana osoba posiada cechy kwalifikujące ją do udziału w … Czytaj dalej