Refleksyjność (ang.reflexivity)

Refleksyjność to umiejętność dostrzeżenia i próby zrozumienia przez badacza wpływu jego własnej świadomości społecznej i kulturowej na proces kształtowania się procesu badawczego, w którym uczestniczy. Innymi słowy refleksyjność to wejrzenie badacza w „samego siebie” w celu dostrzeżenia na ile jego … Czytaj dalej

Relatywizm kulturowy (ang. cultural relativism)

Relatywizm kulturowy to perspektywa badawcza rozwijająca się od początków XX wieku w opozycji do tzw. etnocentryzmu. Za twórcę i jednego z głównych propagatorów relatywizmu uznawany jest amerykański antropolog niemieckiego pochodzenia Franz Boas (ur. 1858 – zm. 1942). Głównym założeniem relatywizmu … Czytaj dalej

Subiektywność (ang. subjectivity)

Subiektywność to taka cecha postawy badawczej, że oparta jest przede wszystkim na własnych indywidualnych doświadczeniach, poglądach, przekonaniach i osobistym punkcie widzenia. Gustav Flaubert w swoim Słowniku komunałów termin „subiektywność” uzupełniłby pewnie słowami: „w towarzystwie badaczy gardzić jako oznaką ciasnych horyzontów”. … Czytaj dalej