Współczynnik humanistyczny (ang. humanistic coefficient, humanistic principle)

Współczynnik humanistyczny to termin spopularyzowany przez polskiego socjologa Floriana Znanieckiego (ur. 1882 – zm. 1958). Oznaczał pewien postulat metodologiczny, wg którego badacz powinien analizować i interpretować zjawiska społeczne nie tylko ze swojego punktu widzenia bezstronnego obserwatora, ale próbować zrozumieć znaczenie, jakie te zjawiska mogą mieć dla innych osób w nich uczestniczących. Współczynnik humanistyczny przypomina nieco w swoich założeniach inny sposób rozumienia zjawisk społecznych, Verstehen, wprowadzony przez Maxa Webera.