Test niedokończonych zdań (ang. sentence completion)

Test niedokończonych zdań to technika projekcyjna, często stosowana w różnego rodzaju wywiadach jakościowych (FGI, IDI) oraz w testach psychologicznych. Omawiany test polega na uzupełnianiu przez uczestników badania niekompletnych zdań opisujących jakiś przedmiot, produkt, osobę, zjawisko i inne obiekty; w ten sposób uczestnicy badania mogą wyrażać swoje skojarzenia związane z ocenianym przedmiotem.