Test statystyczny (ang. statistical test)

Test statystyczny to każda analiza z wykorzystaniem określonych technik statystycznych, której głównym celem jest podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu hipotezy zerowej.