Thomas William Isaac

Thomas William Isaac (ur. 1863 – zm. 1947) socjolog amerykański, jeden z czołowych przedstawicieli tzw. szkoły chicagowskiej, profesor i wykładowca University of Chicago (1895 – 1918), New School of Social Research (1923 – 1928) i Harvard University (1936 – 1937). Jego najbardziej znaną pracą, napisaną wspólnie z polskim socjologiem Florianem Znanieckim, jest Chłop polski w Europie i Ameryce (The Polish Peasant in Europe and America, t. 1 – 5, 1918 – 1920, wyd. polskie 1976), studium doświadczeń polskich emigrantów przybywających do Stanów Zjednoczonych na początku XX wieku.

W trakcie pracy nad Chłopem polskim… Thomas i Znaniecki jako jedni z pierwszych zastosowali tzw. metodę dokumentów osobistych, przyczyniając się do jej dużej popularności w socjologii światowej w okresie międzywojennym. Inne jego znane dzieła to m.in. Sex and Society (1907), The Child in America (1928) i Primitive Behavior (1937). Twórca tzw. definicji sytuacji, wg której jeśli ludzie uważają sytuacje za rzeczywiste, to w rezultacie stają się one rzeczywiste (when people define situations as real they become real in their consequences; patrz: The Child in America, 1928).