Znaniecki Florian Witold

Znaniecki Florian Witold (ur. 1882 – zm. 1958) polski socjolog i filozof, od 1914 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie był wykładowcą University of Chicago i jednym z przedstawicieli tzw. szkoły chicagowskiej. W roku 1920 powrócił do Polski, gdzie aż do roku 1939 kierował katedrą socjologii na Uniwersytecie Poznańskim i aktywnie organizował życie akademickie.

Uznawany jest za jednego z głównych twórców polskiej socjologii. W 1921 założył m.in. Instytut Socjologiczny w Poznaniu, a w 1930 czasopismo „Przegląd Socjologiczny”. Latem 1939 przebywał na wykładach w Stanach Zjednoczonych, gdzie zastał go wybuch II wojny światowej. Pozostał tam już do końca życia; był m.in. profesorem i wykładowcą University of Illinois.

Autor wielu dzieł z dziedziny socjologii. Jedną z najważniejszych jego prac jest Chłop polski w Europie i Ameryce (The Polish Peasant in Europe and America, t. 1 – 5, 1918 – 1920, wyd. polskie 1976), którą napisał, wraz ze swoim współpracownikiem W.I. Thomasem, w trakcie swojego pierwszego pobytu w Stanach Zjednoczonych. W dziele tym Znaniecki wraz z Thomasem jako jedni z pierwszych zastosowali tzw. metodę badania dokumentów osobistych (metodę biograficzną).