Thurstone L. Louis

Thurstone L. Louis (ur. 1887 – zm. 1955) wybitny psycholog amerykański, w swojej pracy naukowej zajmował się m.in. statystyką i psychometrią. Rozwinął i spopularyzował analizę czynnikową (ang. factor analysis). Skonstruował wiele narzędzi do pomiaru inteligencji oraz postaw. Do jednych z technik pomiarowych przez niego wymyślonych należy tzw. skala równych odcinków (ang. equal appearing intervals), często opisywana w literaturze fachowej pod nazwą skala Thurstone’a. Autor prac z zakresu psychometrii i statystyki m.in.The Nature of Intelligence (1924) oraz Vectors of the Mind (1935).