Tocquevile Charles Alexis de

Tocqueville Charles Alexis de (ur. 1805 – zm. 1859) francuski polityk, socjolog i historyk. Do jego najbardziej znanego dzieła należy O demokracji w Ameryce (t. 1 – 2 1835-40, wyd. polskie 1976) zawierająca analizę społeczeństwa oraz ustroju społeczno-politycznego Stanów Zjednoczonych (w których Tocqueville przebywał w latach 1831 – 1832). W innej swojej pracy Dawny ustrój i rewolucja (1856, wyd. polskie 1970) przedstawił krytyczną analizę przyczyn i skutków Rewolucji Francuskiej. Polemizował z powszechnym wtedy przekonaniem, że Rewolucja zerwała pewną ciągłość historyczną. Jako przykład pokazywał centralizację władzy państwowej, jedną z przyczyn Rewolucji, która jego zdaniem nie tylko nie została przez Rewolucję usunięta, ale przez nią utrzymana i rozwijana już w takim kierunku, który był dla niej wygodny.

Uznawany jest również za jednego z pierwszych teoretyków kultury masowej, mass mediów oraz opinii publicznej. O tej ostatniej nie miał najlepszego zdania, uważając ją za jeszcze jeden z przejawów „tyranii większości”.