Timing

Timing to potoczne określenie dokumentu zawierającego przewidywany czas realizacji jakiegoś projektu badawczego, rozpisanego na poszczególne etapy (np. losowanie próby, przygotowanie narzędzi badawczych, wysyłkę kwestionariuszy do koordynatorów w terenie, realizację badania w terenie, wprowadzanie i czyszczenie danych, analizę wyników i przygotowanie raportu).