Top Box Score

Top Box Score to odsetek respondentów, którzy na skali pomiarowej przeznaczonej do oceny jakiegoś produktu, marki, usługi itp. wskazali na najbardziej pozytywne ze wszystkich możliwych odpowiedzi. Innymi słowy jest to odsetek respondentów, którzy ocenili najwyżej badany produkt, markę lub usługę.