Topline

Topline to krótkie zestawienie najważniejszych wniosków z badania, przygotowane dla jego zleceniodawcy. Topline jest popularną formą podsumowania wywiadów fokusowychIDI’s i innych wywiadów jakościowych.