Trafność ekologiczna (ang. ecological validity)

Trafność ekologiczna to taka taka cecha wyników pomiaru, badania, eksperymentu itp. że można je odnieść do rzeczywistości, która nas otacza. Innymi słowy mają one swoje empiryczne odniesienie w naturze.