Trafność fasadowa (ang. face validity)

Trafność fasadowa to cecha wskaźnika lub narzędzia pomiarowego polegającego na tym, że mierzą one faktycznie to, co mierzyć powinny, czyli są adekwatne do przedmiotu badania.

Przykładem trafności fasadowej może być liczba przeczytanych książek w określonym czasie jako wskaźnik zainteresowania życiem kulturalnym. Akceptacja prawa do aborcji może być wskaźnikiem poglądów liberalnych i w tym sensie taki wskaźnik również cechowałby się trafnością fasadową. Poparcie dla partii lewicowej może być trafnym wskaźnikiem poglądów lewicowych itd.

W praktyce badawczej uznanie jakiegoś wskaźnika lub narzędzia za cechujące się całkowitą trafnością fasadową jest jednak najczęściej niemożliwe do przeprowadzenia. Uznanie trafności fasadowej wiąże się zatem z subiektywną oceną badacza i jego przekonaniem, że wskaźnik lub narzędzie pomiarowe przez niego proponowane cechują się omawianą wartością.