Trafność teoretyczna (ang. construct validity)

Trafność teoretyczna to taka cecha narzędzia pomiarowego, że obejmuje możliwie wyczerpującą ilość pojęć i wskaźników, logicznie ze sobą powiązanych, które mogą zostać wykorzystane do pomiaru jakiegoś obiektu, zjawiska itp. Narzędzie cechujące się trafnością teoretyczną powinno zatem umożliwiać pomiar badanego obiektu lub zjawiska w jego pełnym wymiarze.