Warstwowanie (ang. stratification)

Warstwowanie to procedura stosowana w trakcie doboru próby grupowej, polegająca na tym, że wszystkie jednostki wchodzące w skład operatu losowania, dzieli się najpierw na poszczególne kategorie (ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania itp.), a następnie z kategorii tych losuje się proporcjonalną liczbę jednostek.