Współczynnik korelacji (ang. correlation coefficient)

Patrz: korelacja.