Kwartyl (ang. quartile)

Kwartyl to parametr statystyczny, kwantyl czwartego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w populacji badanej. Kwartyl umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 4 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Jeśli osoba uzyskująca dochody z pracy w wysokości 5 000 zł miesięcznie została zaliczona do 3 kwartyla, to oznacza to, że 75% osób w badanej populacji zarabia nie więcej niż 3 000 zł miesięcznie; 25% badanych osób uzyskuje natomiast dochody większe niż podana kwota. 2 kwartyl jest jednocześnie medianą, czyli wartością środkową zmiennej.