Centyl (ang. centile)

Centyl to parametr statystyczny, kwantyl setnego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w populacji badanej. Umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 100 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Jeśli osoba uzyskująca dochody z pracy w wysokości … Czytaj dalej

Decyl (ang. decile)

Decyl to parametr statystyczny, kwantyl dziesiątego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w badanej populacji. Umożliwia podział analizowanej zbiorowości na 10 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Jeśli osoba uzyskująca dochody z pracy w wysokości 3 000 zł miesięcznie … Czytaj dalej

Kwantyl (ang. quantile)

Kwantyl to parametr statystyczny stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w populacji badanej. Kwantyl umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na określone części (setne, dziesiętne, ćwiartki, połówki itp.) z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Kwantyle dzielimy na percentyle, kwintyle, … Czytaj dalej

Kwartyl (ang. quartile)

Kwartyl to parametr statystyczny, kwantyl czwartego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w populacji badanej. Kwartyl umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 4 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Jeśli osoba uzyskująca dochody z pracy w … Czytaj dalej

Kwintyl (ang. quintile)

Kwintyl to parametr statystyczny, kwantyl piątego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w populacji badanej. Kwintyl umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 5 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Jeśli osoba uzyskująca dochody z pracy w … Czytaj dalej

Percentyl (ang. percentile)

Percentyl to parametr statystyczny, kwantyl setnego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w badanej populacji. Umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 100 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Jeśli osoba uzyskująca dochody z pracy w wysokości … Czytaj dalej

Tercyl (ang. tercile)

Tercyl to parametr statystyczny, kwantyl trzeciego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w badanej populacji. Tercyl umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 3 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej.