PGSS (Polski Generalny Sondaż Społeczny; ang. the Polish General Social Survey)

PGSS (Polski Generalny Sondaż Społeczny) to program badań sondażowych realizowanych w Polsce od 1992 roku przez Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Celem programu jest systematyczny pomiar i opis warunków życia i poglądów Polaków, obserwacja zachodzących zmian społecznych itp. Dane do programu uzyskiwane są w trakcie sondaży na reprezentatywnych próbach Polaków powyżej 18 roku życia. W kolejnych sondażach wykorzystywany jest ten sam kwestionariusz wywiadu, z zastrzeżeniem niezbędnych poprawek i uzupełnień. Sondaże PGSS realizowane były początkowo w cyklu rocznym, a od 1997 roku prowadzone są w cyklu dwu- lub trzyletnim.