Błąd II rodzaju (ang. type II error)

Błąd II rodzaju jest możliwy do popełnienia w trakcie weryfikacji hipotezy statystycznej i polega na przyjęciu hipotezy zerowej jako prawdziwej, podczas gdy w rzeczywistości jest ona fałszywa.