Błąd III rodzaju (ang. type III error)

Błąd III rodzaju oznacza rozmaite nieprawidłowości i pomyłki jakie mogą pojawiać się w trakcie testowania hipotez. Termin ten jest stosowany w nieformalnym znaczeniu, zaczął pojawiać się w pracach statystyków mniej więcej od 1 poł. XX wieku, często w znaczeniu ironicznym. Najogólniej rzecz biorąc błędem III rodzaju można nazwać wszystko to, co możemy „popełnić” używając testów statystycznych bez odpowiedniego przygotowania i potrzebnej ku temu wiedzy. Może to skutkować np. potwierdzeniem hipotezy zerowej za pomocą błędnie użytego testu statystycznego.

Błąd III rodzaju może nam się najczęściej przytrafić w trakcie „radosnego” eksperymentowania z pakietem statystycznym, kiedy to testując hipotezy, dochodzimy do pozornie całkiem sensownych wniosków, ale niestety za pomocą zupełnie bezsensownie wybranych testów statystycznych.

Patrz również: definicja Allyna W. Kimballa z 1957 roku: A simple and almost ludicrous definition of the error of the third kind is the error committed by giving the right answer to the wrong problem (Errors of the Third Kind in Statistical Consulting, Journal of the American Statistical Association).